Spotkanie w sprawie drogi krajowej nr 16

W dniu 20 stycznia 2015r, Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu zorganizował spotkanie w sprawie krajowej drogi nr 16. Spotkanie zwołane zostało z inicjatywy Pana Posła Jerzego Szmita.

Głównym celem spotkania było nawiązanie porozumienia oraz wspólne wystąpienie środowisk biznesowych wraz z władzami samorządowymi z apelem do rządu w sprawie uwzględnienia drogi krajowej nr 16 w budżecie państwa przewidzianym na przebudowę dróg krajowych i autostrad.

Na spotkanie, dotyczące tak ważnego dla naszego województwa tematu, zaproszeni zostali Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydent m. Olsztyna, Prezydent m. Ełku, Burmistrzowie miast Ostróda, Giżycko, Mrągowo, parlamentarzyści, Dyrektor GDDKiA Oddziału w Olsztynie, Starosta Olsztyński, członkowie  Rotary Club Olsztyn, Olsztyńskiej Loży BCC, Klubu Biznesu i Warmińsko – Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie, oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Efektem spotkania będzie pismo skierowane na ręce Pani Marty Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju, które będzie głosem wszystkich zgromadzonych w tym dniu gości.

O efektach pracy zgromadzonych 20 stycznia gości będziemy informować na bieżąco.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam również do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez lokalne media:

Gazeta Olsztyńska

TVP OLSZTYN

RADIO OLSZTYN

Portal internetowy Olsztyn 24