Spotkanie śniadaniowe z gośćmi z Urzędu Marszałkowskiego

Szanowni Państwo,

dniu 18 maja br., odbyło się tradycyjne spotkanie Członków Klubu przy śniadaniu, na które zaprosiliśmy Panią Lidię Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Panią Gabrielę Zenkner – Kłujszo Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania śniadaniowego obie Panie przybliżyły uczestnikom zagadnienia dotyczące pomocy, zasad i możliwości pozyskiwania funduszy z regionu.

Poniżej przesyłam linki do stron internetowych na których będą mogli Państwo odnaleźć informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa, harmonogram naboru wniosków oraz adresy punktów informacyjnych jeśli chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie pozyskiwania funduszy.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 :

http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=79

O inteligentnych specjalizacjach na tej samej stronie załącznik nr 2

Harmonogram naboru wniosków:

http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1379

Adresy punktów kontaktowych

http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=128