Drugi nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa technologicznego.

Szanowni Państwo,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza drugi nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa technologicznego w firmie finansowanego ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland.

Kto może złożyć wniosek?

O tę usługę mogą wnioskować małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z województwa warmińsko-mazurskiego, które działają lub planują działać międzynarodowo.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Usługa finansowana jest w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland. Firma składająca wniosek nie ponosi żadnych kosztów.

Na czym polega usługa?

Jest to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w wybranej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania.  Obejmuje ona następujące działania:

– zidentyfikowanie potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa,

– wskazanie technologii kluczowych dla rozwoju firmy,

– umieszczenie profilu firmy w międzynarodowej bazie danych.

Jakie jest kryterium wyboru?

Jedynym kryterium wyboru jest pierwszeństwo zgłoszeń. Oferta jest ważna do wyczerpania środków

Wnioski przyjmowane będą do 02.09.2016 r. godz. 15:00.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=4966

Wniosek należy złożyć drogą mailową, wysyłając uzupełniony wniosek zgłoszeniowy na adres: een-olsztyn@uwm.edu.pl

Niezbędne dokumenty:

wniosek zgłoszeniowy – do pobrania

umowa o poufności – do pobrania

regulamin poufności – do pobrania

formularz audytu – do pobrania

serdecznie pozdrawiam

Jerzy Siwkiewicz

Dyrektor

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

tel. +48 89 524 51 00, fax +48 89 523 49 00

www.uwm.edu.pl/ciitt