Konferencja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szanowni Państwo,

8 maja br. odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych. Konferencja odbyła się przy patronacie honorowym Minister Finansów – prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Artura Chojeckiego oraz Rektor WSIiE TWP w Olsztynie – dr Agnieszki Górskiej, a jednym z partnerów wydarzenia był Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu.

Konferencja zorganizowana została w związku z wejściem  w życie 1 stycznia 2019r.  ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ustawa wprowadza dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania na przyszłe emerytury Polaków, a pierwsi beneficjenci programu przystąpią do niego już 1 lipca br. Celem wydarzenia było przybliżenie uczestnikom głównych założeń nowej ustawy oraz wskazanie praktycznych aspektów wprowadzenia pracowniczych planów w przedsiębiorstwie.

Konferencję rozpoczął od powitania wszystkich uczestników oraz podziękowań dla patronów honorowych i partnerów wydarzenia – Pan Jarosław Łunio – organizator spotkania. Następnie głos zabrała Pani dr Agnieszka Górka Rektor WSIiE TWP w Olsztynie.

Główne założenia i znaczenie PPK dla gospodarki przedstawił pan Radek Korczyński – ekspert regionalny PFR Portal PPK.

Wiedzą na temat PPK podzielił się także kolejny z ekspertów w tej dziedzinie pan dr Damian Walczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wypowiedział się na temat: „O (nie)oszczędzaniu na starość- PPK jako lekarstwo?”.

Głos w konferencji zabrali przedstawiciele przedsiębiorców z naszego regionu i jako pierwszy wystąpił Pan Wiesław Łubiński Wiceprezes Zarządu BCC, Członek Rady Rynku Przacy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił swoją opinię na temat: „PPK kolejny fiskalizm czy szansa na lepszy rozwój?”.

Następnie w dalszej części omawianego tematu wystąpił Pan Wojciech Krakowiński – Wiceprezes Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu oraz Prezes Zarządu P.P. Infinity Group Sp. z o.o.

Wypowiedź Pana Prezesa odnajdą Państwo TU

Kolejnym punktem programu było omówienie „ Kryteriów wyboru instytucji finansowej a działanie w najlepiej pojętym interesie uczestnika PPK”, w tej części spotkania wystąpili eksperci z Towarzystw Ubezpieczeniowych i TFI. Tu bardzo szeroką ofertę przedstawił ekspert reprezentujący TU WARTA – firmę należącą do naszego Klubu. Głos zabrali również eksperci z TU Compensa i TFI Skarbiec.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny na temat „PPK – szansa czy zagrożenie?” a następnie podsumowanie konferencji.

Na koniec wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych PPK.

www.mojeppk.pl

www.ppkwarta.pl

www.compensa.pl/ppk

www.skarbiec.pl/pracowniczy-plan-kapitalowy-ppk