Twój Kurier Olsztyński – w artykule o drodze S16 przytacza Stanowisko WMKB w tej sprawie