Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie wraz z Radiem Olsztyn zorganizował w dniu 22 marca 2022r. spotkanie mające na celu m. in. omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy na rynku pracy Warmii i Mazur oraz wymianę poglądów na temat zasad funkcjonowania nowego regionalnego portalu dla osób szukających pracy oraz pracodawców. W spotkaniu nasz Klub reprezentowany był przez Pana Marcina Burzę – Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Krakowińskiego – Wiceprezesa Zarządu.