Metropolia Olsztyn

Szanowni Państwo,
kilka dni temu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Metropolia Olsztyn, którego tematem było „Olsztyn a otoczenie, razem czy osobno”.
W spotkaniu Klub reprezentował Pan Stanisław Sosak – Sekretarz Klubu a prywatnie architekt, urbanista.
Organizatorzy spotkania w części poświęconej dyskusji, poprosili Pana Stanisława jako pierwszego z pośród zaproszonych gości do zabrania głosu w omawianym temacie. Sekretarz naszego Klubu w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę zgromadzonych iż dla przedsiębiorców z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur najważniejszą rzeczą jest wskazanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw. Takich możliwości nie ma ze względu na permanentny brak Planu ogólnego miasta Olsztyna gdzie takie kierunki byłyby pokazane a stosowne zapisy stałyby się prawem miejscowym.Brak planów hamuje rozwój miasta i inwestorzy je omijają.
Pan Sekretarz jako specjalista w tym zakresie, uprawniony urbanista i wykładowca uniwersytecki w temacie budowy miast omówił również możliwości planowanego rozwoju w systemie „satelitarnym”. Zanegował dążenie do nazwy „metropolia” i zaproponował nazwę „zrównoważony obszar zurbanizowany”.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż możemy brać udział w tak ważnych dla naszego miasta spotkaniach i służyć głosem doradczym. Oby więcej takich inicjatyw.