Kolejnym Patronem Honorowym, który objął pieczą „28 Galą Osobowość Roku Warmii i Mazur”oraz Charytatywnym Balem Rotary Club Olsztyn jest:
Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego