W czwartek 27.06.2024r. odbyło się kolejne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Terytorialnego.
Naszym przedstawicielem w tym gremium jest Pan Wojciech Krakowiński – Wiceprezes Zarządu WMKB.
Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne jest przestrzenią do dyskusji na temat kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, z uwzględnieniem jego wymiaru terytorialnego. Forum skupia przedstawicieli różnych środowisk uczestniczących w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, a także zapewnia przepływ wiedzy i informacji. Dzięki temu Forum stwarza warunki dla dyskusji strategicznej na temat polityki regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego (inf. z https://strategia.warmia.mazury.pl/warminsko-mazurskie…/ )
Podczas spotkania omawiane były następujące tematy:
1. Prezentacja Zasad Monitorowania Strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”
2. Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego
w latach 2021-2023
3.Prezentacja Raportu okresowego nr XIX z realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w latach 2021-2023

4. Dyskusja oraz głosowanie nad Raportem okresowym nr XIX z realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w latach 2021-2023