O nas

Kim jesteśmy?

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu

Klub powstał w 1993 roku i od tego czasu stanowi dobrowolną, niezależną i apolityczną organizację, która podejmuje działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, budując silne więzi współpracy z władzami na szczeblu regionalnym oraz krajowym.
O nas w liczbach
0
Działamy od
jako dobrowolna, niezależna i apolityczna organizacja
0
"Osobowość Roku Warmii i Mazur"
przyznawana od
0
Zrzeszamy
przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli i kadry zarządzającej warmińsko-mazurskiego biznesu.

Głównym celem naszej organizacji jest integracja środowiska lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych.


Obecnie Klub zrzesza 27 przedsiębiorców z całego regionu.
Zgodnie z założeniami statutowymi, głównymi celami działalności Klubu są:
1. Budowanie prestiżu i siły środowiska ludzi biznesu,
2. Reprezentowanie interesów środowiska ludzi biznesu, tworzenie lobby przedsiębiorców oraz więzi środowiskowej i towarzyskiej,
3. Świadczenie wzajemnej pomocy i współpraca,
4. Podnoszenie społecznego stopnia akceptacji działalności lokalnych przedsiębiorców,
5. Tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów zawodowych pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami oraz stanie się forum wymiany doświadczeń, poglądów, myśli i kształtowania opinii środowiska,
6. Dążenie do uzyskania reprezentacji interesów biznesu we władzach samorządowych,
7. Wspieranie cennych gospodarczo inicjatyw w regionie i kraju,
8. Upowszechnianie i wspieranie najlepszych wzorów związanych z etyką zawodową w biznesie.

Oprócz założeń statutowych do celów Klubu należy również integracja środowiska biznesu, tworzenie odpowiedniego klimatu i warunków dla współpracy regionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości poprzez działanie na forum publicznym i przedsięwzięcia własne.

Aby realizować niektóre ze swych założeń Klub podejmuje współpracę z organizacjami o podobnym charakterze, między innymi Rotary Klub Olsztyn czy Buisness Centre Club.

Siedziba klubu mieści się w Hotelu Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie.

Członkowie Klubu

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Bułło
Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami europejskimi i…

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku i jest najstarszą instytucją finansową na Warmii i Mazurach. Dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności, dbamy jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspieramy rozwój gospodarczy naszego regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego.…

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia…

BUDIMEX S.A.

BUDIMEX S.A.

Andrzej Sowa
Dyrektor Regionu

„Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno – usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego…