O nas

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie ``Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu``

Klub powstał w 1993 roku i od tego czasu stanowi dobrowolną, niezależną i apolityczną organizację, która podejmuje działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, budując silne więzi współpracy z władzami na szczeblu regionalnym oraz krajowym.
O nas w liczbach
0
Działamy od
jako dobrowolna, niezależna i apolityczna organizacja
0
"Osobowość Roku Warmii i Mazur"
przyznawana od
0
Zrzeszamy
przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli i kadry zarządzającej warmińsko-mazurskiego biznesu.

Głównym celem naszej organizacji jest integracja środowiska lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych.


Obecnie Klub zrzesza 23 przedsiębiorców z całego regionu.
Zgodnie z założeniami statutowymi, głównymi celami działalności Klubu są:
1. Budowanie prestiżu i siły środowiska ludzi biznesu,
2. Reprezentowanie interesów środowiska ludzi biznesu, tworzenie lobby przedsiębiorców oraz więzi środowiskowej i towarzyskiej,
3. Świadczenie wzajemnej pomocy i współpraca,
4. Podnoszenie społecznego stopnia akceptacji działalności lokalnych przedsiębiorców,
5. Tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów zawodowych pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami oraz stanie się forum wymiany doświadczeń, poglądów, myśli i kształtowania opinii środowiska,
6. Dążenie do uzyskania reprezentacji interesów biznesu we władzach samorządowych,
7. Wspieranie cennych gospodarczo inicjatyw w regionie i kraju,
8. Upowszechnianie i wspieranie najlepszych wzorów związanych z etyką zawodową w biznesie.

Oprócz założeń statutowych do celów Klubu należy również integracja środowiska biznesu, tworzenie odpowiedniego klimatu i warunków dla współpracy regionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości poprzez działanie na forum publicznym i przedsięwzięcia własne.

Aby realizować niektóre ze swych założeń Klub podejmuje współpracę z organizacjami o podobnym charakterze, między innymi Rotary Klub Olsztyn czy Buisness Centre Club.

Siedziba klubu mieści się w Hotelu Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie.

Członkowie Klubu

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Bułło
Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami europejskimi i…

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Szczytnie, z siedzibą w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 20, 12-100 Szczytno jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku i jest najstarszą instytucją finansową na Warmii i Mazurach. Bank należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a obszarem jego działania jest cały kraj. Posiada 11 placówek rozmieszczonych w następujących miejscowościach: Szczytno, Biskupiec,…

PHU MARTOM – TRAVELAND Sp. z o.o.

PHU MARTOM – TRAVELAND Sp. z o.o.

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia…

BUDIMEX S.A.

BUDIMEX S.A.

Piotr Doroszko
Dyrektor Regionu

„Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno – usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego…