Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Szczytnie, z siedzibą w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej 20, 12-100 Szczytno jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku i jest najstarszą instytucją finansową na Warmii i Mazurach.

Bank należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a obszarem jego działania jest cały kraj. Posiada 11 placówek rozmieszczonych w następujących miejscowościach: Szczytno, Biskupiec, Dźwierzuty, Jedwabno, Olsztyn, Pasym, Purda, Świętajno, Wielbark, ponadto udostępnia klientom własnych 16 bankomatów i 14 wpłatomatów oraz sieć bez prowizyjnych bankomatów Grupy BPS oraz SGB a także Planet Cash BNP PARIBAS, Planet Cash ING, Planet Cash, mBank na terenie Polski.

Dostosowuje ofertę do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności, dbając jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspiera rozwój gospodarczy regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracuje z samorządami terytorialnymi oraz organizacjami samorządu. Aktywnie działa na wielu obszarach wspierając i inwestując w lokalny sport i kulturę oraz instytucje pożytku publicznego takie jak stowarzyszenia, fundacje i szkoły. Bierze udział w wielu akcjach charytatywnych i obywatelskich.

Bank Spółdzielczy w Szczytnie oferuje pełen wachlarz nowoczesnych i uniwersalnych produktów i usług, które są łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. Posiada szeroką ofertę  dla osób fizycznych i biznesu: rachunki złotowe i walutowe, rachunki powiernicze, rachunki wirtualne, rachunki oszczędnościowe, lokaty, kredyty, gwarancje i poręczenia bankowe, gwarancje BGK, leasing, faktoring, terminale POS, karty debetowe i kredytowe, bankowość elektroniczną, aplikację eBank Go – zapewniającą bankowość mobilną, e-Kantor, przekazy dewizowe i Western Union, płatności BLIK. Bank Spółdzielczy w Szczytnie stale rozwija swoją ofertę, spełniając wymagania w tym zakresie wszystkich klientów: zarówno tych, którzy preferują osobisty kontakt w placówkach Banku, jak też tych, którym wygodniej jest obsługiwać się w kanałach zdalnych.

W oparciu o współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi Generali TU S.A., Generali Życie TU S.A., Saltus TU Życie S.A., Saltus TUW, Uniqa TU na Życie S.A., Uniqa TU S.A., InterRisk TU S.A., Ergo Hestia Życie, Ergo Hestia Majątek, Ergo Hestia MTU Bank udostępnia  klientom różne produkty ubezpieczeniowe

Jest bankiem dbającym o ochronę środowiska naturalnego oraz świadomym zagrożeń płynących z nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych.  Daje przykład jako instytucja mająca znaczący wpływ na życie gospodarcze w regionie. Zainwestował w instalację elektrowni fotowoltaicznych oraz ekologiczne pompy ciepła. Dodatkowo w celach służbowych wykorzystuje zakupiony samochód z napędem elektrycznym, który ładuje na własnych stacjach, udostępnianych bezpłatnie również klientom. Propaguje te działania wśród lokalnej społeczności. Przygotował produkty ekologiczne i oferuje pomoc w uzyskaniu dotacji na sfinansowanie ekologicznych celów oraz posiada specjalnie przygotowaną ofertę ubezpieczenia OZE (odnawialnych źródeł energii), która ma zapewnić ochronę inwestycji od wszelkich zdarzeń, szkód i kradzieży.

Misja

Misją Banku Spółdzielczego w Szczytnie jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej.

Realizując usługi finansowe, Bank dąży do aktywizowania rozwoju środowiska lokalnego, głównie poprzez zaspokajanie potrzeb swoich Klientów oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku.

www.bsszczytno.pl