Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia biura podróży. W tymże samym czasie, a więc przed piętnastu laty, znalazł się on w gronie założycieli Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.
Grupa Anders zajmuje się szeroko pojętą działalnością turystyczną. Zaczynała od Biura Podróży Traveland, które organizowało i organizuje wypoczynek w Polsce i poza jej granicami, dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Potem – od Hotelu Anders w Starych Jabłonkach – spółka rozpoczęła działalność hotelarską. Po Starych Jabłonkach powstała Osada Warmińska, następnie Hotel Miłomłyn. Z takiej pozycji spółka wystartowała do realizacji najśmielszego pomysłu – uczynienia z XIV-wiecznej warowni w Rynie wysokiej klasy hotelu.. Dość ryzykowny pomysł okazał się trafiony. Świadczy o tym najlepiej liczba odwiedzających Ryn i to z najodleglejszych zakątków Polski, także ze świata.
Do Grupy Anders należy także regionalna restauracja – Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie. Słynie z kultywowania tradycji kulinarnych Warmii, a przy tym tradycji kulturowych.
Nowe tradycje, to słynna już impreza sportowa, która rokrocznie odbywa się w Starych Jabłonkach – Puchar Świata w Siatkówce Plażowej. Zyskała wkrótce rangę największego zdarzenia sportowego w regionie i jednego z największych w Polsce. Poza wymiarem czysto sportowym, Puchar Świata w Siatkówce Plażowej – odbywający się w jednym z piękniejszych miejsc regionu – przynosi on korzyść w wielu innych dziedzinach. Jest bowiem promotorem urody regionu Warmii i Mazur. Piłka plażowa przyciąga turystów z całego świata, każdego roku – ponad 100 tysięcy osób.
Spółka dostrzega szanse rozwoju w nieustannym podnoszeniu jakości usług i rozwijaniu sieci hoteli „u siebie” – w województwie warmińsko-mazurskim, ale też w Polsce.
Dewiza, przyświecająca działaniom spółki, to uczciwość wobec siebie i innych oraz determinacja w dążeniu do celu.