PHU MARTOM – TRAVELAND Sp. z o.o.

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia biura podróży. W tymże samym czasie, a więc przed piętnastu laty, znalazł się on w gronie założycieli Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.
Grupa Anders zajmuje się szeroko pojętą działalnością turystyczną. Zaczynała od Biura Podróży Traveland, które organizowało i organizuje wypoczynek w Polsce i poza jej granicami, dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Potem – od Hotelu Anders w Starych Jabłonkach – spółka rozpoczęła działalność hotelarską. Po Starych Jabłonkach powstała Osada Warmińska, następnie Hotel Miłomłyn. Z takiej pozycji spółka wystartowała do realizacji najśmielszego pomysłu – uczynienia z XIV-wiecznej warowni w Rynie wysokiej klasy hotelu.. Dość ryzykowny pomysł okazał się trafiony. Świadczy o tym najlepiej liczba odwiedzających Ryn i to z najodleglejszych zakątków Polski, także ze świata.
Do Grupy Anders należy także regionalna restauracja – Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie. Słynie z kultywowania tradycji kulinarnych Warmii, a przy tym tradycji kulturowych.
Nowe tradycje, to słynna już impreza sportowa, która rokrocznie odbywa się w Starych Jabłonkach – Puchar Świata w Siatkówce Plażowej. Zyskała wkrótce rangę największego zdarzenia sportowego w regionie i jednego z największych w Polsce. Poza wymiarem czysto sportowym, Puchar Świata w Siatkówce Plażowej – odbywający się w jednym z piękniejszych miejsc regionu – przynosi on korzyść w wielu innych dziedzinach. Jest bowiem promotorem urody regionu Warmii i Mazur. Piłka plażowa przyciąga turystów z całego świata, każdego roku – ponad 100 tysięcy osób.
Spółka dostrzega szanse rozwoju w nieustannym podnoszeniu jakości usług i rozwijaniu sieci hoteli „u siebie” – w województwie warmińsko-mazurskim, ale też w Polsce.
Dewiza, przyświecająca działaniom spółki, to uczciwość wobec siebie i innych oraz determinacja w dążeniu do celu.

PHU MARTOM – TRAVELAND Sp. z o.o.,  ul. Spacerowa 2,  14- 133 Stare Jabłonki,   www.hotelanders.pl