Indykpol S.A.

Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu

Znana w Polsce i poza jej granicami spółka Indykpol zajmuje się działalnością przetwórczo-produkcyjną w branży mięsnej. Kieruje nią Piotr Kulikowski, Prezes Zarządu.
W Warmińsko-Mazurskim Klubie Biznesu firma obecna jest od 1994 roku.
Indykpol jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Ma 20-procentowy udział w tym segmencie rynku. Indykpol jest także liderem grupy kapitałowej spółek drobiarskich. Grupa Indykpol  to najbardziej rozwinięta polska organizacja drobiarska,  specjalizująca się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, w sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa i przetworów indyczych.
Spółka posiada najlepiej rozwiniętą w branży drobiarskiej bazę surowcową. Własne fermy dostarczają około 35 proc. surowca do przetworzenia. Indykpol jest także największym w Polsce eksporterem mięsa i przetworów indyczych.  Na rynkach Europy Zachodniej firma jest obecna od 15. lat i lokuje tam około 30 proc. swej produkcji.
Takie jest DZIŚ, a PRZYSZŁOŚĆ? Strategia rozwoju Indykpolu zakłada stały wzrost produkcji przetworów i tworzenie zintegrowanej organizacji.
Firma należy do grona największych pracodawców regionu Warmii i Mazur. Zatrudnia około 1,4 tys. osób, a jako Grupa Kapitałowa niemal 1600 osób. Sponsoruje liczne imprezy, wspiera liczne inicjatywy kulturalne i sportowe, o lokalnym i krajowym zasięgu (Turniej o Puchar Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach, Memoriał im. Zdzisława Ambroziaka w Warszawie i Memoriał im. Huberta Wagnera w Olsztynie). Indykpol realizuje również własne projekty o charakterze prospołecznym. Jednym z nich jest Olimpiada Zdrowia, którą współorganizuje od 2006 roku. Propaguje ona wśród młodzieży zdrowy styl życia i wiedzę o zdrowym odżywianiu. Do udziału w Olimpiadzie Zdrowia zostało zaproszonych ponad 7 tys. szkół z całej Polski.

Motto działania Indykpolu: „Czynimy jedzenie zdrowszym, smaczniejszym, łatwiejszym„.
W sposób bardziej lapidarny wyraża je hasło w logo Indykpolu – „Smak i zdrowie na co dzień”.

www.indykpol.pl