KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.

Bartłomiej Maniak
Prezes Zarządu

KOMA Usługi Komunalne to w 100%  polska grupa kapitałowa, działającą na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów od 2007 roku.Posiadamy pierwszą i największą w Polsce północno-wschodniej instalację do przetwarzania odpadów remontowo-budowlanych, która zapewnia wydajność odzysku na poziomie 90-95%. Jednym z podmiotów wchodzących w skład grupy KOMA jest powstała w 2018 r.firma Comeco – nowoczesny zakład produkcyjny, który dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla branży komunalnej.

Działamy na terenie całej północno-wschodniej Polski. Obecnie posiadamy 9 oddziałów w 4 województwach, a nasz zespół składa się z około 1000 wykwalifikowanych osób. Posiadamy ponad 400 nowoczesnych pojazdów i obsługujemy 1.300.000 mieszkańców w 61 gminach. Wszystko to, by zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

KOMA jest zaufanym, skutecznym i inspirującym partnerem w dziedzinie gospodarowania odpadami. Według zasad zrównoważonego rozwoju, oferujemy usługi z naciskiem na dbałość o środowisko oraz potrzeby przyszłych pokoleń, a nasze działania przyczyniają się do ograniczania ilości odpadów. Innowacyjność, wydajność odzysku, recykling oraz redukcja ilości składowanych odpadów to nasze najważniejsze cele. Równocześnie szanujemy tradycję oraz czujemy się częścią naszej lokalnej społeczności. Angażujemy się w życie społeczne, wspieramy akcje proekologiczne i edukację ekologiczną, akcje kulturalne i sportowe, propagujące zdrowy styl życia.

Cele Firmy

  • Budowa zaawansowanych technologicznie instalacji odzysku i recyklingu odpadów.
  • Wydajność odzysku, recykling oraz redukcja ilości składowanych odpadów.
  • Edukacja i poszerzanie świadomości proekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej.
  • Rozbudowa i udoskonalanie naszej floty pojazdów o innowacyjne, niezawodne, bezpieczne i dbające o środowisko rozwiązania.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz możliwość rozwoju zawodowego jak i osobistego naszego zespołu.

Budowanie wzajemnego pola relacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych kontrahentów.

www.koma.pl