MIR CONSULTING Sp. z o.o. Sp. K.

Szymon Mironowicz
Prezes Zarządu

Firma MIR CONSULTING Sp. z o.o. Sp. K. zajmuje się doradztwem gospodarczym: pozyskiwaniem dotacji dla firm NGO i JST, na projekty inwestycyjne i szkoleniowe, doradztwem prawnym, szkoleniami i audytami.

W 2017r. firma pozyskała dotacje inwestycyjne na rzecz co najmniej 100 firm z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

MIR CONSULTING Sp. z o.o. Sp. K. pozyskała na projekty szkoleniowe dotacje w wysokości 21,6 mln zł. i do 2020 roku zarządza nimi na terenie Polski oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

www.mir-consulting.pl