OPGK

Iwona Grzelka
Prezes Zarządu

Należy do grona firm o ustalonej, od dziesięcioleci, pozycji rynkowej. W ubiegłym roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. obchodziło 60-lecie działalności. A słynie ze świadczenia usług geodezyjnych, geoinformatycznych, kartograficznych i szacowania nieruchomości. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a na czele jej zarządu zasiada Waldemar Klocek – prezes. Firma jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu od roku 1997.  Skoro o dobrej pozycji spółki mowa, podkreślić należy jej fachowość doceniana, nie tylko w Polsce. To właśnie ta firma uczestniczyła w budowie dróg i mostów, to ona zakładała osnowy podstawowe i wykonywała inwentaryzację uzbrojenia w Iraku, Libii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A że nie odniosła uszczerbku na swym wizerunku w okresie przemian systemowych, świadczy o bezzwłocznej reakcji na zmieniający się rynek. W ten sposób spółka stała się prekursorem wprowadzania nowych technologii. A osiągnięty efekt – to wysoka jakość świadczonych usług i profesjonalizm.

Tym zdobywa się rynek. Przykładem – opracowanie geodezyjnej dokumentacji cyfrowej dla autostrad A-1 i A-2, ortofotomapy dla Olsztyna (w skali 1:2000 i 1:5000), stworzenie systemu zarządzania miastem w Olsztynie, wykonanie Powszechnej Taksacji Nieruchomości dla Olsztyna i Ostródy, a także map numerycznych dla większości miast województwa warmińsko-mazurskiego.
W ostatnich kilku latach spółka zwielokrotniła zyski i przychody. Zwiększyła zatrudnienie. Dziś większość osób, stanowiących załogę firmy (ok. 70 proc.), legitymuje się wyższym wykształceniem. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie wdrożyło wiele nowych, nowoczesnych technologii. Pracownicy spółki, we współpracy z hiszpańską firmą Estereofoto, zastosowali  jako pierwsi w Polsce metodę skaningu laserowego dla pomiaru linii wysokiego napięcia w Kromolicach pod Poznaniem.
Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). Podejmuje też wiele akcji sponsorskich, zwłaszcza na rzecz Wydziału Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na rzecz sportu szkolnego.
Mottem firmy jest wskazówka – „Innowacje, drogą do sukcesu„, by nie zapomnieć czemu spółka zawdzięcza to, czym jest.

www.opgk.olsztyn.pl