All Team Members

Indykpol

Indykpol

Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu

Znana w Polsce i poza jej granicami spółka Indykpol zajmuje się działalnością przetwórczo-produkcyjną w branży mięsnej. Kieruje nią Piotr Kulikowski, Prezes Zarządu. W Warmińsko-Mazurskim Klubie Biznesu firma obecna jest od 1994 roku. Indykpol jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Ma 20-procentowy udział w tym segmencie rynku. Indykpol jest także liderem grupy kapitałowej spółek drobiarskich. Grupa Indykpol  to…

Dekorglass

Dekorglass

Gabriel Chojak
Prezes Zarządu

To jedna z ciekawszych firm, jakie tworzą mozaikową paletę członkowską Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu (spółka jest w tym gronie od roku 2005). Wspomniana niezwykłość bierze się z nietypowości produkcji. Najogólniej dotyczy ona opakowań szklanych, a ściślej – zdobienia opakowań szklanych alkoholowych i kosmetycznych. Szefem firmy jest Gabriel Chojak, będący prezesem zarządu, zaś wiceprezesem – Elżbieta Chojak. To oczywiste, iż dla producentów…

Corab

Corab

Henryk Biały
Prezes Zarządu

Firma Corab Sp. z o.o. jest światowym liderem w produkcji anten satelitarnych najwyższej jakości. Została założona w 1991 roku przez Henryka Białego i Mirosława Pingota.   Od początku swojej działalności zajmuje się techniką satelitarną w zakresie produkcji, dystrybucji i obsługi platform satelitarnych na całym świecie. Firma CORAB poza swoją główną działalnością produkcyjną dotyczącą anten satelitarnych, produkuje również systemy mocowań do instalacji…

BUDIMEX S.A.

BUDIMEX S.A.

Andrzej Sowa
Dyrektor Regionu

„Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno – usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego…

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia…

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku i jest najstarszą instytucją finansową na Warmii i Mazurach. Dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności, dbamy jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspieramy rozwój gospodarczy naszego regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego.…

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Bułło
Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami europejskimi i…

Krzysztof Szepioła

Członek Zarządu

Marcin Chojnowski

Członek Zarządu