Sosak i Sosak Projekt Sp. z o.o

Stanisław Sosak
Prezes Zarządu
Anna Dąbrowska-Sosak
Wiceprezes

Biuro Architektoniczne „Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.o, istnieje od 1992 roku. Jest to dziś największe biuro architektoniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Ma ono dwoje największych udziałowców, stanowiących zarząd spółki – mgr inż. arch. Stanisław Sosak – prezes, mgr inż. arch. Anna Dąbkowska-Sosak – wiceprezes. W Warmińsko-Mazurskim Klubie Biznesu zapisane w roku 1995, jako jedyne biuro projektowe (nawiasem, prezes biura przez dwie niedawne kadencje zasiadał w zarządzie klubu).

Spółka specjalizuje się w projektowaniu architektonicznym, wykonywaniu projektów wielobranżowych z dziedziny służby zdrowia, przebudowy istniejących obiektów od koncepcji i projektu budowlanego, do nadzoru i prowadzenia inwestycji. W dorobku biura jest też wiele opracowań obiektów innych dziedzin – szkolnictwa i nauki, mieszkalnictwa, banków, obiektów przemysłowych, handlowych czy sportowych. Biuro wykonuje ponadto analizę techniczno-ekonomiczną inwestycji, udziela porad w zakresie lokalizacji, wykonuje opracowania z zakresu planowania przestrzennego – planów ogólnych miejscowych i szczegółowych oraz studiów uwarunkowań.

Architekci Biura Architektonicznego „Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.o. szczycą się wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swe realizacje, m.in. II nagroda w ogolnopolskim konkursie „Budowa Roku 1993”, I nagroda w tymże konkursie w 1997 roku, „Atut 1998” za najlepszy produkt Warmii i Mazur, I nagroda „Budowa Roku 1999”, II nagroda w roku 2002, III nagroda w 2003 roku, I – 2005, II – 2005, II – w roku 2006.
Spółka dysponuje własnym budynkiem biurowym. Są w nim trzy nowocześnie wyposażone pracownie projektowe ze stanowiskami do projedktowania komputerowego (programy licencyjne). Zaliczana jest do grona firm dynamicznego rozwoju, z ciągłym przyrostem zatrudnienia, znacznym majątkiem trwalym, z ugruntowaną pozycją na rynku projektowo-inwestycyjnym.

Po widomych sukcesach, jakie odniosło biuro na lokalnym rynku, stopniowo umacnia się jego pozycja także na – bodaj najtrudniejszym – warszawskim. Firma odważyła sie tez wziąć udział w konkursach na terenie Unii Europejskiej. A u siebie? Jako największe architektoniczne biuro projektowe, o profilu: architektura i urbanistyka w regionie, przygotowuje kadry do pracy w zawodzie projektanta.
Motto, jakim kieruje się zespół, to – „Wiedza i profesjonalizm.”

www.sosakarchitekci.pl