Zakład Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o. o

Stanisław Jankowski
Prezes Zarządu

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą od roku 1992, zatrudniając obecnie około 180 osób. Podstawową działalnością firmy są usługi oraz produkcja maszyn i urządzeń technologicznych dla różnych branż gospodarki. Do głównych odbiorców zaliczają się przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego oraz metalowego, budowlanego i produkcji opon. Unimasz realizuje projekty w oparciu o indywidualne zamówienia, co obejmuje zarówno części, urządzenia, maszyny oraz kompletne linie technologiczne wraz z wyposażeniem towarzyszącym.

Dział produkcji dysponuje bogatym, stale unowocześnianym parkiem maszynowym wraz z obrabiarkami sterowanymi numerycznie. Wyroby produkowane są w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Unimasz podążając za rozwojem rynku, a przede wszystkim za potrzebami i wymogami klientów, stale wprowadza nowatorskie rozwiązania. Stosowanie nowoczesnych technologii oraz sukcesywnie odnawiany park maszynowy sprawiają, że oferowane odbiorcom produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Biura konstrukcyjne firmy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy projektowe, czego efektem jest coraz większa liczba prototypowych i nowatorskich urządzeń projektowanych oraz wykonywanych przez Unimasz na rzecz międzynarodowych firm,- takich jak Michelin czy Merrem & La Porte. Wyroby firmy eksportowane są m.in. do: Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Rosji, Serbii oraz na Litwę i Łotwę.

www.unimasz.pl