Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Marcin Chojnowski
Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży Olsztyn

Identyfikacja tej spółki nikomu nie powinna sprawić żadnego kłopotu. I to nie tylko ze względu na oczywistą użyteczność wiedzy o tym ubezpieczycielu, ale i ze względu na wygląd siedziby Warty. Kieruje nią Marcin Chojnowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży Olsztyn. Sama zaś spółka zasiada w gronie członkowskim Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu od roku 2001.

Misją WARTY jest dążenie do stałego wzrostu zaufania w opinii swych klientów indywidualnych i korporacyjnych. Spółka osiąga to w efekcie konsekwentnego podnoszenia profesjonalizmu wszystkich kanałów swej sieci dystrybucji. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i ubezpieczeń na życie. I ta firma ma na sztandarze zapewnienie, że w centrum jej działalności jest klient.
Wysokie zyski WARTA osiąga poprzez efektywną pracę, bezpieczne zarządzanie ryzykiem oraz stałe podnoszenie kompetencji swych pracowników.
Pod względem udziału w rynku krajowym WARTA zajmuje drugie miejsce. Podobną pozycję odgrywa na rynku województwa warmińsko-mazurskiego.

www.warta.pl