Członkowie klubu

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Biuro Podróży TRAVELAND Andrzej Dowgiałło

Andrzej Dowgiałło
Prezes Zarządu

Dziś wydaje się, że wyliczone składowe spółki żyją odrębnie, bowiem są należycie umocnione. Trudno więc przyjąć do wiadomości, że 15. lat temu zręby spółki powstawały w Starych Jabłonkach, gdzie dzisiejszy budynek Hotelu Anders domagał się troskliwej ręki gospodarza. Andrzej Dowgiałło – prezes zarządu spółki Grupa Anders od tego zaczął, mając już wizję kierunku rozwoju firmy po doświadczeniach uzyskanych z prowadzenia…

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku i jest najstarszą instytucją finansową na Warmii i Mazurach. Dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności, dbamy jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej Banku. Tradycyjnie wspieramy rozwój gospodarczy naszego regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego.…

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Anna Bułło
Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami europejskimi i…