Zarząd

Zarząd

Marcin Burza

Prezes Zarządu

Andrzej Dombrzalski

Wiceprezes Zarządu, Skarbnik

Stanisław Sosak

Sekretarz

Marcin Chojnowski

Członek Zarządu

Krzysztof Szepioła

Członek Zarządu

Marek Jarmołowicz

Członek Zarządu
Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie ``Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu``

Klub powstał w 1993 roku i od tego czasu stanowi dobrowolną, niezależną i apolityczną organizację, która podejmuje działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, budując silne więzi współpracy z władzami na szczeblu regionalnym oraz krajowym.
O nas w liczbach
0
Działamy od
jako dobrowolna, niezależna i apolityczna organizacja
0
"Osobowość Roku Warmii i Mazur"
przyznawana od
0
Zrzeszamy
przedsiębiorców
Gdzie nas znajdziesz?

Kontakt

Adres: Villa Pallas
 ul. Żołnierska 4
 10-557 Olsztyn
Telefon/fax: (89) 534-95-34
Email: zarzad@wmkb.com.pl