Osobowość Roku Warmii i Mazur

Osobowość Roku Warmii i Mazur

Kapituła Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu od 1994 r., przyznaje co roku tytuł „Osobowość Roku Warmii  i Mazur” osobom spoza biznesu, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki  i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.  Tradycją stało się także  przyznawanie statuetki „Honorowa Osobowość Roku Warmii i Mazur” osobom, które wniosły niekwestionowany wkład w rozwój Polski.

0

Mark Brzezinski  – tytuł honorowy
Naród Ukraiński – tytuł honorowy
prof. Ryszard Legutko
prof. Anna Doboszyńska
Drużyna Wielkich Serc
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Teatr Prawie Dorosły z Bartąga

Więcej…

0

Adam Abramowicz  – tytuł honorowy
Karol Zalewski
prof. dr hab. Lech Polkowski
mec. Lech Obara
dr n. med. Janusz Pieczyński
Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł Gerarda „Pomoc Maltańska” w Barczewie

Więcej…

0

Waldemar Klocek – tytuł honorowy
Gustaw Marek Brzezin
Krzysztof Jaworski
Warmińsko – Mazurska Specjalna strefa Ekonomiczna S.A.
dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek
Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie

Więcej…

0

Jadwiga Emilewicz- tytuł honorowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu
prof. dr hab. Adam Janusz Zięcik
dr Paweł Drabala
Rotary Club Olsztyn

0

Mateusz Morawiecki – tytuł honorowy
Ewa Błaszczyk
Karol Jabłoński
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

Więcej…

0

Jolanta Okuniewska
Włodzimierz Kowalewski
prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski
Krzysztof Hołowczyc
Piotr Grzymowicz

Więcej…

0

Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
prof. dr. hab. inż. Andrzej Krankowski
Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Więcej…

0

Bogdan Zdrojewski – tytuł honorowy
Helena Rusiecka
prof. dr hab. Mariusz Konrad Piskuła
Mirosław Kulmaczewski
Alfons Kułakowski

0

Janusz Lewandowski – tytuł honorowy
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
dr Piotr Sułkowski
Radio Olsztyn S.A.
prof. dr hab. Wojciech Stefan Budzyński

0

Elżbieta Bieńkowska – tytuł honorowy
dr Anna Bromirska – Małyszko
ks. prałat Henryk Błaszczyk
dr h.c. UWM Georg Dietrich

0

Bogdan Borusewicz – tytuł honorowy
Krystyna Adamowicz
prof. dr hab. Jan Jankowski
Rodzina Państwa Jana i Marii Dondalskich
Paweł Jaszczuk

0

Prof. dr hab. Jerzy Karol Buzek – tytuł honorowy
dr Jan Chłosta
pro. dr hab. Jan Kucharski
Miasto Ostróda
Poliklinika MSWiA w Olsztynie

0

Bronisław Komorowski – tytuł honorowy
prof. Wojciech Maksymowicz
Antoni Celmer
Andrzej Fabisiak
dr Jerzy Sikorski

0

Prof. dr hab. Danuta Hübner – tytuł honorowy
Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
dr Aleksander Socha
Edward Cyfus
Andrzej Kurowski

0

Maciej Płażyński – tytuł honorowy
Ks. Infuat Julian Żołnierkiewicz
Krzysztof Daukszewicz
Prof. Stanisław Achremczyk
Waldemar Jan Królikowski
Chór prof. Benedykta Błońskiego

0

Lech Wałęsa – tytuł honorowy
Tomasz Dowgiałło
Wojciech i Piotr Kot
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Piotr Jocz
Prof. dr hab. med. Stefan Bołoczko

0

Prof. Zbigniew Religa – tytuł honorowy
Prof. dr hab. Tomasz Janowski
Cezary Stypułkowski
Erwin Kruk

0

Jolanta Kwaśniewska – tytuł honorowy
Longin Pastusiak – tytuł honorowy
Marek Marcinkowski
Prof. Zbigniew Śmietana
Czerwony Tulipan

0

Grzegorz Kołodko – tytuł honorowy
Lucyna Szmurło
Hieronim Skrupski
prof. Stefan Smoczyński

0

Prof. Tadeusz Iwiński
Stanisław Waszkiewicz – (pośmiertnie) wiceprezes WMKB
Bogumił Osiński
Prof. Lubomir Włodzimierz Baran
Mariusz Krupiński

0

Dr Jacek Wiejek

0

Leszek Balcerowicz – honorowy tytuł
Antoni Czyżyk
Prof. Ryszard Górecki
prof. zw. Tadeusz Krzymowski
dr Kazimierz Janiak

0

Anna Wasilewska
Janusz Cygański

0

Rolf Demuth
Prof. Andrzej Hopper
Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski

0

Janusz Lorenz

0

dr Edmund Piszcz

0

Jolanta Szydzińska
Prof. Mirosław Łuczyński
Danuta Hocheker