Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał statuetki „Osobowość Roku Warmii i Mazur” za 2018 rok. Uroczysta Gala odbyła się w piątek 05 kwietnia 2019r. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozpoczęła się o godz. 18.00.

Uroczystość rozpoczął przemówieniem Pan Marcin Burza Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu, a Galę poprowadzili Aleksandra Stańco – Kozłowska oraz Cezary Kuczyński.

Podczas tegorocznej gali, tytuł „Osobowości Roku Warmii i Mazur” otrzymali:

  1. W kategorii „kształcenie zawodowe”  za wspaniałe osiągnięcia w nauczaniu młodzieży – przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej gastronomii. Za udział, współzawodnictwo i nagrody w wielu konkursach lokalnych i państwowych oraz promocję zdrowego stylu życia, otrzymał Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie.
  2. W kategorii „medycyna” za uświadamianie społeczeństwa w sprawie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, za wspaniałe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z dziedziny dermatologii w chorobach autoimmunologicznych oraz ogrom pracy przy zgłębieniu wpływu i następstw wynikających z zachorowania na łuszczycę jak i opracowywanie skutecznych metod jej leczenia otrzymała dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek.
  3. W kategorii „działalność gospodarcza” za wysiłek zmierzający do przyspieszenia rozwoju regionu, poprzez zastosowanie działań finansowych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów z kraju i z zagranicy. Rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy, a także za stworzenie programu „Laboratorium” mającego na celu możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawców i umożliwienie młodzieży nabycia wiedzy o różnych zawodach, otrzymała Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie.
  4. W kategorii „kultura”  za kształtowanie pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur wśród mieszkańców Polski i Europy. Za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, oraz promocję naszego regionu w plebiscycie Fundacji New7Wonders poprzez skomponowanie na rzecz akcji „Mazury cud natury” w 2011 roku, utworu „Mazurski cud” który stał się hymnem naszego województwa otrzymał Krzysztof „Dżawor” Jaworski.
  5. W kategorii „samorządy” za skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dynamiczną działalność inwestycyjną, oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego  województwa warmińsko – mazurskiego otrzymał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  6. Tytuł Honorowy za wybitne osiągnięcia w rozwój geodezji w Polsce, za zbudowanie partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo –  przedsiębiorca, integrację przedsiębiorców w regionie, za działania promujące inwestycję w obszarze modernizacji polskiej gospodarki, za ogromne zaangażowanie we współpracę z władzami miasta i regionu a także wkład w reformę lokalnego szkolnictwa średniego i akademickiego, oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży z regionu otrzymał pośmiertnie Ś.P. Waldemar Klocek Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu

W części artystycznej wystąpili: Akademicka Orkiestra Dęta Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,  dwie pary solowe Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Krzysztof Osojca i Paulina Rajchenbach którzy zajęli V miejsce w kategorii VB w Bielsku Białej oraz Michał Baran i Alicja Wojciechowska aktualni Wicemistrzowie Polski w kategorii V.

Na zakończenie uroczystości wystąpili Marta Smuk i Filip Cembala aktorzy i piosenkarze Teatru Muzycznego w Gdyni z towarzyszeniem Artystycznego Teatru Tańca Mira – Art.

Poczęstunek dla naszych gości przygotował tegoroczny laureat Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie.

Dziękujemy naszym dobroczyńcom!

Współorganizatorzy:

warmia_mazury logo rgb    olsztyn

„Złoci Sponsorzy”:

        Andrzej Sowa i Andrzej Hurylski

 „Srebrni Sponsorzy”:

                                                                         

 Partner biznesowy:

Patron medialny:

Sponsor nagród:

A tak o naszej uroczystości mówiono w prasie i telewizji:

Gazeta Olsztyńska

Olsztyn 24