Spotkanie z Panem Markiem Wójciakiem – Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu podjął inicjatywę organizacji cyklicznych spotkań tematycznych dla przedsiębiorców.

Spotkania inicjowane będą w odpowiedzi na propozycje zgłaszane przez zrzeszonych w naszym Klubie przedsiębiorców.

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 10 października br. w Restauracji Gardenia w Hotelu Villa Pallas, na które zaproszeni zostali Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie oraz Pan Marcin Zadykowicz – Inspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.

W wydarzeniu udział wzięli Członkowie naszego Stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy z Rotary Club Olsztyn i Business Centre Club w Olsztynie.

Celem spotkania było udzielenie przedsiębiorcom przez Panów Inspektorów, fachowej porady w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy. Spotkanie miało formę odpowiedzi na pytania które zostały wcześniej nadesłane przez uczestników wydarzenia, jak również bieżącej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie dyskusji.

Spotkanie przebiegało dynamicznie i trwało dłużej niż było to początkowo zakładane, co bardzo nas cieszy.

Wyrażamy nadzieję, że kolejne tematyczne spotkania również będą cieszyły się takim zainteresowaniem. Już teraz serdecznie zachęcamy do udziału w nich. Tematy i terminy będą przekazywane Państwu na bieżąco drogą mailową.